Vejledning i institutioner og skoler

“Jeg var slet ikke klar over, hvor stor en betydning de helt små øjeblikke har, når jeg underviser”
Lærer i 3 klasse​

Jeg er uddannet i at vejlede ud fra de kompetencer der er i spil hos dig. Jeg vejleder både 1:1 og i hele teams omkring det enkelte barn eller hele klassen. Det er vigtigt for mig at du går fra min vejledning, med klarhed om det der udfordre og hvordan du kan løse eller håndtere det.

Jeg vejleder både med og uden video. Der er dog ingen tvivl om at når video er i spil, bliver udfordringen løst meget hurtigere.

Den mest effektive måde til at se, udvikle og forstå børns adfærd er igennem et video vejlednings forløb. Det giver nemlig dig en unik mulighed for at gense øjeblikke, som har afgørrende betydning for at lykkes i udvikling af barnet i relationen med dig.

Med et video vejlednings forløb går jeg ind og viser dig hvilke små justeringer du skal gøre, for at barnet trives og kan inkluderes i din klasse.

Dette forløb er for dig der kæmper med at skabe relation, er udfordret i samspil med eleven. Det er også for dig der oplever en elev med sociale og følelsesmæssige udfordringer. 

Jeg vejleder med afsæt i Marte Meo metoden, både med og uden video. Jeg har taget efteruddannelse i Marte Meo, Marte Meo supervisor og uddvidet med Relationel klasserumsledelse. 

Fløng folkeskole i Høje Taastrup kommune, valgte at investere i at deres medarbejdere kunne modtage vejledning i deres egen profession og relationelle kompetencer. En investering der skabe et fælles børnesyn, en fælles måde at tale omkring barnet på, en direkte hjælp ind i deres undervisningsrum. En lærer udtalte under et relationel klasserumsledelses forløb “Jeg tror aldrig at jeg har modtaget en vejledning, hvor jeg faktisk gik derfra med redskabet til at lykkes i relationen til børnene, med det samme. Det har det her virkelig givet mig” underviser 2 og 3 klasse.

Fløng skole valgte at booke mig ind 2 dage om ugen i et år med målet at få etableret Marte Meo metoden som pædagogisk tilgang ind i læringsrummet og i samtalerne omkring børn og til og med familier.

De har modtaget Marte Meo forløb, relationel klasserumsledelses forløb, sparring omkring handleplaner, sparring omkring indretning af klasserum, Marte Meo oplæg, Uddannelse af Marte Meo terapeut. Også har de fået en stor viden og indsigt i arbejdet med børn i affekt både i skole og SFO.

"På Fløng Skole har vi i skoleåret 2022-2023 valgt at Marte Meo skal være vores indsats til at udvikle trivslen på skolen. Det er med hjælp fra Cindie lykkes med at få større trivsel i elevgruppen, blandt medarbejderne. Lærerne udtaler bl.a., ”at vi får et indblik i vores praksis og det er utroligt givende ift. vores klasseledelse”. Fløng Skole kan varmt anbefale andre at igangsætte Marte Meo forløb."
Morten Visti Motet
Skoleleder

Er der udfordringer i klassekulturen, børnegruppen eller føler du dig som underviser på overarbejde med at få ro, gennemført det planlagte undervisning og med at finde tid og overskud til at skabe en positiv kontakt til alle børnene i din klasse? Eller måske er i et nyt sammensat team der har brug for en fælles vej at gå med positiv klasseledelse?

Så er relationel klasserumsledelse et forløb for dig.

Kontakt

Cindie Rydland
cindie@cindierydland.dk
60 19 03 26
CVR: 41976330

Fagligt

Certificeret Marte Meo terapeut

Medlem af Marte Meo foreningen