Marte Meo metoden

Marte Meo metoden er en løsningsorienteret pædagogisk metode der anvendes i familie, dagpleje, vuggestue, daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner, specialinstitutioner, i psykiatrien, plejehjem mm.
Altså alle de steder hvor du har menneskelig kontakt og indgår i samspil med andre.

Marte Meo er udviklet af Maria Aarts og har været kendt i Danmark siden 1994. Det der er særligt ved denne metode, er at den er videobaseret og bygger på tilgange til udviklingsstøttende kommunikation. Marte Meo betyder på latin “ved egen kraft”, hvilket skal forstås sådan at det er ved dit eget initiativ at du ændrer dine omgivelser.

Metoden har udelukkende et positivt kommunikationssyn. Det betyder helt konkret at vejledningen sker med udgangspunkt i personens ressourcer udelukkende. Hele ideen bag dette er at du vokser af at se det der virker, derfor skal du se mere af det.

Videofilmene laves med fokus på de ressourcer der er i spil i kommunikationen og bruges til at give helt konkrete handleanvisninger til at forbedre samspil/relation og støtte udviklingen.

Fokus er derfor på:

  • Hvad kan den voksne?
  • Hvad skal den voksne gøre mere af ud fra de ressourcer personen allerede har og gør?
  • Hvad kan barnet/den unge/borger?
  • Hvad har barnet/den unge/borger brug for mere af?

Særligt i fokus er barnets/den unges/borgerens selvværd, selvtillid, selvfølelse, empati, sociale kompetencer, sprog, koncentration, vitalitet mm.

Marte Meo er dermed en helt fantastisk metode til at udvikle sine egne kompetencer samtidig med at løse konflikter ud fra ressourcesynet.

Det er også blevet populært at bruge metoden til at finde et fælles pædagogisk sprog eller familiesprog. Selv institutioner er begyndt at blive certificeret Marte Meo institutioner.

De 6 Marte Meo principper:

  1. Positiv bekræftelse
  2. Følge initiativ
  3. Sætte ord på sig selv
  4. Sætte ord på barnet
  5. Turtagning
  6. Positiv ledelse

Læs mere om metoden på https://www.martemeo.dk

 

Kontakt mig endelig ved spørgsmål eller booking