Marte Meo metode

Det er ikke det vi er sammen om, men måden vi er sammen på, der gør forskellen.

Det grundlæggende

Marte Meo er en udviklingsstøttende og videobaseret metode der benyttes både privat og professionelt. Den har fokus på det der lykkes i samspillet med andre mennesker, hvilket betyder at der tages udgangspunkt i det du allerede kan, samtidig med at du får udviklet dine egne protientailer.

Det er derfor en metode der forbedre, etablere eller reetablere samspillet. Dermed forbygger den relationstræthed og udbrændthed.

Elementerne

I et marte Meo forløb vil du møde Marte Meo elementerne. Disse elementer styrker blandt andet ens evne til tilknytning, sociale kompetencer, koncentration, selvværd, selvtillid, selvfølelse, selvregistrering, selvregulering, mestring, identitetsudvikling og ledelse.

Processen i et Marte Meo forløb

Her taler vi om den problematik/udfording i har. Vi udarbejder ud fra den et spørgsmål som er det mål vi gerne vil hen til med forløbet. Vi aftaler datoer til optagelse af film og møder

Du filmer selv en aftalt situation, vejledt af mig. Herfter sendes den til mig og jeg opstarter analysedelen som består i at finde frem til det barnet/den unge har brug for. Ud fra dette kigger jeg på hvor jeres ressourcer er og vælger korte sekvenser der viser hvordan i bruger dem og hvilken effekt det har på netop dit barn. Dette bliver et fokus du skal have i en kort periode.

Til tilbagemeldingen bruger jeg videoen til at understøtte de kompetencer i har som der virker og har effekt på jeres barn. Her ser vi sammen hvad der sker og taler om hvorfor og hvordan i kan gøre mere af det i hverdagen. Dette udvikler sig til et Marte Meo element som bliver jeres fokus frem til næste filmoptagelse.

De tre første punkter her gentager sig end til målet er nået og du har fået løst den problematik du står i med dit barn. Et forløb kan tage alt mellem 1 til 10 runder. Vi taler selvfølgelig sammen undervejs hvad der giver mening for dig og din familie.

Eksempel på et forløb i en familie..

Runde 1. Opstartsmøde

Spørgsmål: Hvordan kan jeg skabe tryghed i tandbørstesituationen med min søn?

Der optages en film med tandbørstning med barnet og en film hvor der leges med barnet.

Til tilbagemeldingen viser jeg forældrene et billede som viser et dejligt samspil mellem dem og barnet.

Jeg viser et klip med hvordan de skaber kontakt til deres barn.

Et fokuspunkt/Marte Meo element: Se barnets initiativer og inviter til kontakt

Runde 2.

Der optages en film hvor der leges med barnet

Til tilbagemeldingen ser forældrene et nyt billede som viser et dejligt samspil mellem dem og barnet.

Jeg viser et klip med hvordan de bruger elementet: se barnets initiativer  og inviter til kontakt og hvilken effekt det har på barnet

Jeg viser et nyt klip med et nyt fokuspunkt: Tydelig start på opgaven

Runde 3. Afsluttende

Forældrene oplever nu at de lykkes med at børste tænder på deres søn uden modtand og konflikter. Derfor aftales det at det bliver en afsluttende runde på forløbet.

Der optages en film hvor der børstets tænder på barnet

Til tilbagemeldingen ser forældrene et nyt billede som viser et dejligt samspil mellem dem og barnet.

Jeg viser et klip med hvordan de skaber tydelig start

Jeg viser også et klip med hvordan de skaber kontakt

Vi afrunder sammen og afslutter forløbet.

Efter en måned, hvis aftalt, kontakter jeg igen som opfølgning på hvordan det går nu.

Kontakt

Cindie Rydland
cindie@cindierydland.dk
60 19 03 26
CVR: 41976330

Fagligt

Certificeret Marte Meo terapeut

Medlem af Marte Meo foreningen