Konsulent ydelser

Marte Meo ind i skolelivet

 • Handleplaner der kan bruges direkte i praksis, til tværfaglige møder samt forældre samtaler.  Bygget op omkring mestring, udvikling, støtte og evaulering. 
 • Sparring omkring børn med diagnoser eller anden udfordringer
 • Indkøring af børn med særlige behov
 • Førskolebørn – forløb med tanke på den gode børnekultur, forbyggelse af konflikter, samt struktur over aktiviteter.
 • Sparring på tværfagligemøder.
 • Boost til medarbejdere og ledelse – komme på rette spor igen.
 • Elevsamtaler.
 • Relationel klasserumsledelse med medarbejder gruppen eller den enkelte i fokus

Relationel klasserumsledelse

Med 3 enkle steps kan du blive stærk i din klasserumsledelse, med relationen i fokus og få skabt ro til undervisningen.

 • Få koblet alle børn på dit undervisnings-tog
 • Få set alle børnene i øjnene
 • Skab relation og få undervisningsro
 • Få skabt en god 1:1 kontakt med kommunikationsredskaber
 • Bliv tanket op fremfor udbrændt og gå fra undervisningen med en god fornemmelse i maven

Ved brug af små video optagelser fra din undervisning kigger vi sammen på hvor du fanger børnene, hvordan du skaber relation og hvad du skal gøre mere af for at bevare roen, fokus og bruge dine ressourcer der hvor de gør gavn.

3 step + 3 ugers fokus = stærk klasseledelse, gode relationer, undervisningsperate elever, ro og fordybelse.

Marte Meo forløb i SFO og daginstitutioner

Med et Marte Meo forløb zoomer vi sammen ind på jeres relation til det enkelte barn eller børnegruppe. Du får sparring og konkrete redskaber til at ændre adfærd, børne/voksen kulturen og styrket den pædagogiske praksis omkring hvordan vi taler om og med børnene.

Det kan være for alle i personalegruppen eller for en enkelt medarbejder.

Vi skræddersyr sammen det forløb der passer bedst ind i jeres hus og rammer.

Marte Meo ind i daginstitutionen

 • Handleplaner der kan bruges direkte i praksis, til tværfaglige møder samt forældre samtaler.  Bygget op omkring mestring, udvikling, støtte og evaulering. 
 • Sparring omkring børn med diagnoser eller anden udfordringer
 • Indkøring af børn med særlige behov
 • Sparring på tværfagligemøder.
 • Boost til medarbejdere og ledelse – komme på rette spor igen.
 • Marte Meo forløb med den enkelte medarbejder eller hele personalegruppen
 • Marte Meo oplæg
Shopping Cart
Scroll til toppen