Gratis Guides og forløb

Planlægning af forløb til førskolebørn

Jeg har efterhånden planlagt en del førskolebørn forløb og ved at flere af jer ønsker inspiration hertil. Derfor har jeg samlet en PDF med inspiration til udvikling af ugeplaner og aktivitetsplaner. 

Rigtig god fornøjelse!

Undervisningsguides

Når jeg vejleder i relationel klasserumsledelse på skoler, får jeg ofte spørgsmål til ledelse med struktur, når børnene har brug for hjælp og hvordan de bliver hjulpet bedst muligt.

Jeg anbefaler altid simple systemer, der giver underviseren ro til det enkelte barn.

Her kan du downloade plakater til dig og eleven omkring struktur i undervisningen. Jeg håber det hjælper dig på vej.

Struktur: Hvordan du i opstart af timen, opridser hvad der skal ske i timen idag med eleverne.

4 steps til hjælp: en guide til eleven, hvad det skal gøre inden de beder om hjælp eller når de venter på din hjælp.

Spørgsmål til eleven: er et spørgsmål sæt til dig, der er gode at bruge når du hjælper den enkelte elev.

Børn i affekt, hvordan forbygger vi det?

En guide du vil møde i vejledning med mig er denne, for ofte når jeg bliver booket, er eleven presset og havner hurtigt i affekt fordi personalet omkring, mangler viden om hvordan disse skal forbygges og håndteres. Jeg anbefaler altid en vejledning med mig, men du er velkommen til at downloade den og bruge den som udgangspunkt i håndtering af disse situationer. 

Du vil opleve Marte Meo element begreber i denne. 

Sociogram

Der findes mange forskellige måder at tale om ens relation til den enkelte elev på.

Jeg anbefaler at bruge denne, som jeg altid har med mig når jeg vejleder i relationel klasserumsledelse.

Du udfylder den og bruger den som pejlemærke for hvilke elever du skal give lidt ekstra omsorg og kærlig opmærksomhed.

Kontakt

Cindie Rydland
cindie@cindierydland.dk
60 19 03 26
CVR: 41976330

Fagligt

Certificeret Marte Meo terapeut

Medlem af Marte Meo foreningen