Familierådgivning

Afmagt, dårlig samvittighed og frustrationer er nogle af de årsager til at forældre kontakter mig.

Der kan være forskellige grunde til at du ønsker hjælp til de familiære problematikker der fylder hos dig, som forældre. De fleste der opsøger mig er fordi at de mærker dårlig samvittighed, frustrationer og afmagt i deres forældrerolle. Mange oplever at deres barn mistrives, reagerer med vrede, afmagt, lukkethed, manglende tro på sig selv, konfliktoptrapper og ked af det-hed, uden at vide hvordan det skal håndteres. At se sit barn på denne måde, er smertefuldt og påvirker en, parforholdet og forholdet til ens barn. Nogle problematikker ses som “tiger-spring” andre som store udfordringer. Uanset problematik, om den er stor eller mindre, kan jeg hjælpe dig.

 

  • Du vil blive mødt med forståelse, varme og omsorg for den situation du/i står i. Det er sårbart at bede om hjælp til ens barn og de familiemønstre der kan være svære. 
  • Først og fremmest er det vigtigt for mig at sige at du står ikke alene. Alle familier bliver udfordret på et tidspunkt i deres forældrerolle og har brug for sparring og nye perspektiver.
  • I min vejledning vil du opdage at mit fokus er, at forstørre de gode kompetencer og egenskaber i har som familie og i tilgangen til dit barn.

Jeg arbejder med afsæt i Marte Meo metoden. Det betyder at jeg har fokus på at kvaliteten af relationen mellem dig og dit barn bliver styrket. Et vejledningsforløb med mig, kan tage afsæt i din forældrerolle, samspillet mellem dig og dit barn eller samtaler med dig og dit barn.

Jeg kan vejlede dig 1:1 ved fremmøde eller online.

  • Afklarring af problematik
  • Aftale om forløb og varighed
  • Løbende sparring om dine børn
  •  Introduktion til nye tilgange til dit barn
  • Fastholdelse af tilgange der fungerer.

Jeg har rigtig god erfaring med at tage video i brug, når jeg vejleder. Dette er efter aftale med dig som forældre. Video kan for mange forældre virke grænseoverskridende og kunstigt, men min erfaring viser at rigtig mange forældre sætter stor pris på at se deres samspil med sit barn på video efterfølgende, som meget brugbart.

Vejledning med video har nemlig flere fordele, men vigtigt af alt, bruges video kun til at se rare billeder og situationer hvor du som forældre gør noget overfor dit barn, som dit barn har brug for til at kunne udvikle sig, ændre mønster eller følge dig. 

Ved brug af video kan du gense situationen og få billede på det vi taler om sammen. Du kan se micro reaktioner hos dig selv og dit barn, du ellers ikke ville lægge mærke til eller opdage. Det er altså en gave at få lov til at udforske sig selv, egne forældre kompetencer og gense effekten hos dit barn bagefter.

Jeg vil derfor stærkt anbefale dig at overveje denne form for vejledning, du vil nemlig mærke hvor effektfuld den er og hvor hurtigt du vil se resultater på de i arbejder med hos og omkring dit barn.

Det betyder meget for mig, at alle kan få den hjælp de har brug for. Kontakt mig endelig og lad os tale sammen om hvordan jeg kan hjælpe dig og dit barn.

Afklarende samtaler er gratis

Familierådgivning
500 kr / 50 min.

Vejledning ud fra video
600 kr. / 50 min.

Kontakt

Cindie Rydland
cindie@cindierydland.dk
60 19 03 26
CVR: 41976330

Fagligt

Certificeret Marte Meo terapeut

Medlem af Marte Meo foreningen