Cindie Rydland

Skolekonsulent

Jeg hjælper undervisere og pædagoger igennem Marte Meo forløb, RKL forløb, uddannelse og kursus.

Årets Marte Meo pris 2022

Bestyrelsesmedlem i Marte Meo foreningen

Udgivet artikel i Marte Meo blandet: Kaktus børn i skolen
Samarbejdspartner: Marianne Sigersted

Podcast: Vild vigtig skole

Marte Meo supervisor

RKL forløb

Er både for dig der er udfordret i din klasse og for dig der ønsker små justeringer.

Dette forløb styrker dine ledelseskompetencer, dine kommunikationsstrategier og giver dig viden om udviklingsstøttende samspil.

Du kan b.la. med det her forløb:

 • Gå fra uro til ro
 • Gå fra højt konflikt niveau til lavet eller ingen konflikter
 • Få koblet alle børn på og gjort undervisningsparete
 • Få helt konkrete og praksisnære redskaber til at udvikle den enkelte elev socialt og kommunikativt

MARTE MEO forløb

Med et Marte Meo forløb tager vi udgangspunkt i dit samspil med et enkelt barn i din klasse.

Der kan være flere gode grunde til at lave et Marte Meo forløb..

Særligt er, at uanset hvilken problematik du har med en elev kan et Marte Meo forløb hjælpe dig.

Problematikker jeg har hjulpet andre undervisere og pædagoger med:

 • Stille børn,
 • Skoleværing
 • Konfliktoptrappende
 • Provokerende adfærd
 • Fagligtudfordret
 • Umotiveret
 • Svært ved koncentration
 • Motorisk urolig
 • Udadreagerede
 • Med store følelser
 • Lavt selvværd/selvtillid/selvfølelse
 • Usikker
 • Ukontaktbar mm.
?

Min Mission

“Jeg ønsker at alle der træder ind i en klasse, føler de ER lykkes når de træder ud af klassen igen, både voksne* og børn**.”

*Lykkes med at møde alle børn ligeværdigt, understøtte det enkelte barns udvikling, bygge på den gode klassekultur, stå stærkt i egen relationelle klasserumsledelse, tage ansvar for den gode stemning, se børnenes initiativer, skabe ro, tryghed og tillid.

**At blive mødt i sine initiativer, guidet på niveau, blive fulgt, støttet og set, føle mestring og motivation, et rum med ro og koncentration. Et rum med grin, fællesskab og god stemning. At føle sig som en del af fællesskabet. At kunne være sig selv. Kunne fejle uden at være forkert.

Mød Cindie Rydland

Da jeg gik ud af folkeskolen var min tanke “Her sætter jeg fan…me aldrig min fod igen” Men ikke mange år efter står jeg på skolen igen.. Denne gang som pædagog.

Her går det op for mig at i stedet for at flygte fra de svære relationer, oplevelser og nedture som jeg forbandt skolen med, så vil jeg i stedet tage ansvaret på mig og vise voksne og børn en anden vej at gå.

Har du brug for at møde mig på forhånd?
Det kræver kun en kop kaffe, så kommer jeg gerne.

Du kan også læse mere om mig her, uddannelsesbaggrund og se en lille video

FAQ

Hvad er Marte Meo?

Metoden opkvalificerer dine relationskompetencer ved hjælp af video fra din egen praksis, både i samspillet med det enkelte barn, børnegruppen, borgerne, forældrene, pårørende, samarbejdspartnere, medarbejdere m.fl.

Du filmer nogle konkrete situationer fra din hverdag, som du ønsker at blive klogere på. Det er helt naturligt at vi ikke selv har blik for hvad der virker og hvad der ikke virker i samspillet med barnet/borgerne. Derfor anvendes der videofilm fra din hverdag, som giver et exceptionelt indblik i:

  • Hvad du står i

  • Hvad barnet/borgeren har brug for

  • Hvad du præcis lykkes med

  • Hvad du skal gøre mere af

Alt sammen for at skabe den forandring og udvikling der ønskes.

Skal jeg have en udfordring for at deltage på grundkursus?

Bestemt ikke, du behøver ikke have en udfordring eller fastlåste samspilsmønstre. I Marte Meo arbejdes der også med hvordan du videreudvikler og styrker din relationskompetence.

Fx:

 • Hvordan du bliver en mere tydelig voksen for børnene

 • Hvordan du bliver bedre til at lede møder med forældre eller personalegruppen
 • Hvordan du bliver bedre til at regulerer det enkelte barn eller børnegruppen
 • Hvordan du styrker børns sociale kompetencer m.m.
Hvad er samspilselementerne?

Elementerne er 12 konkrete måder at kommunikere på verbalt – og nonverbalt, som vi dykker ned i på kurset.

Hvad er forskellen på et grundkursus og Marte Meo uddannelsen?

Grundkursus forgår over 5 dage fordelt på 3 måneder. Her får du indsigt i Marte Meo metoden og samspilselementerne. Gennem kurset arbejder du kun med din egen praksis og får supervision af mig. Du vil her blive dygtigere til dit arbejde med den målgruppe du arbejder med. Du vil få et fagligt sprog for dit arbejde og få løftet dine relations- og kommunikationskompetencer. Et grundkursus er for alle – uanset uddannelse eller ej. Bare du indgår i samspil med andre mennesker. Du afslutter et grundkursus med et diplom.

Marte Meo uddannelsen er en 2-årig uddannelse med 18 undervisningsdage. Du får her viden om og kan anvende Marte Meo metoden i alle samspil. Du får styrket dine kompetencer i at observere, analysere og vurdere kvaliteten i samspil, kontakt og kommunikation mellem mennesker. Du bliver endnu dygtigere til at kunne dokumentere og formidle udviklingsbehov, processer og effekter på et mere kvalitativt niveau. Og så lærer du at omsætte tilknytningsteorien, Sterns teori om affektiv afstemning og spejling samt flere dele af den nyere udviklingspsykologi, helt konkret i praksis. Med alt dette bliver du dermed rigtig dygtig til at spotte samspilsmønstre og se hvad der skal til for at bryde de negative mønstre og skabe mere positiv og udvikle samspil. Sidst men ikke mindst, bliver du ikke kun dygtigere i din egen praksis, men du lærer også at lave Marte Meo forløb og vejlede andre – både kollegaer, andre professionelle og familier. På denne uddannelse er optagelseskriteriet, at du har en relevant faglig uddannelse med mennesker på mindst 3 år. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundlig eksamen, hvor du viser at du mester Marte Meo metoden, både som terapeut og at der er sket en udvikling hos alle dem du har haft forløb med, gennem uddannelsen. Du bliver certificeret af en international Marte Meo supervisor.

Hvad indeholder Marte Meo grundkurset?

1. dag – undervisning i Marte Meo samspilselementerne

Her vil du blive introduceret til Marte Meo metodens samspilselementer og teorien bag. Alt dette vil blive understøttet af videoklip fra min egen praksis, så du helt konkret kan se hvordan elementer omsættes i praksis.

Denne dag finder vi frem til den case du vil arbejde med gennem kurset.

2.-4. dagen – supervision

De efterfølgende 3 gange medbringer du video hvor du indgå i samspillet med barnet/borgeren/medarbejderne, som du får Marte Meo supervision på af mig.

Supervisionen foregår som beskrevet i afsnittet ”Hvad er Marte Meo”.

5. dagen – den afsluttende dag

Denne dag modtager du dit diplom for gennemførelse af Marte Meo grundkurset. Vi evaluerer og taler om den udvikling der er sket i din case og hos dig som fagprofessionel.